Nyord i norsk

På denne siden finner du en alfabetisert liste med alle nyord som er registert siste døgn.

Hva er et nyord?

Hver dag blir de nye tekstene i Norsk aviskorpus sjekket mot allerede registrerte ordformer og det produseres en liste over ord som ikke fantes fra før. Sammenligningsgrunnlaget er omfattende og utgjør mengden av ord som finnes i all elektronisk tekst som er tilgjengelig ved Aksis (bl.a. inkludert alle fullformene i Bokmålsordboka).

Av de 200.000-250.000 løpende ord som daglig legges til i tekstkorpuset, er 1000-1500 nye ordformer. Nyordslistene blir brukt som grunnlag for leksikografisk arbeid og legges inn i en nyordsdatabase med informasjon om ordklasse, morfologi osv.

 

For spørsmål og kommentarer, kontakt knut.hofland@uni.no.

Arkiv over nye ord, ordnet etter dato: Nyorddatabase

Nye ord siste døgn

Side-alternativer