Nye ord siste døgn

I prosjektet utvikles en nyordsdatabase hvor registrerte nyord klassifiseres og legges inn. Denne er under utvikling. I mellomtiden kan man gå inn i prosjektets arkiv over nye ord ved å følge lenkene nedenfor.

 

Dagens nyord Her finner du en liste over nyord som er lagt til databasen siste døgn. 
Nyordsarkiv Her finner du alle nyord som er lagt til databasen fra 2001 og frem til i dag, ordnet etter dato.

Den første tabellen nedenfor inneholder alle nyord som ble registrert siste døgn. Den andre tabellen inneholder alle nyord som er registrert fra 2001 og frem til i dag (sist oppdatert 25. februar 2009).

Hvis du følger lenken nederst i hver tabell (merket "TOTALT ...") får du en alfabetisert liste med alle ordene. Hvis du følger de andre lenkene får du alfabetiserte lister over nyord som er kategorisert etter hva slags type nyord det er, dvs. om ordet er et importord, en sammensetning med bindestrek, et navn, osv.


Nye ord siste døgn

Arkiv over klassifiserte nyordKnut Hofland
Computational Language Unit (CLU)
Uni Computing
Uni Research AS

Side-alternativer