Raske på ordlabben

- Vi ser at journalister er svært kreative i bruk av språket. Og spesielt ser vi deres kreativitet i å finne nye ord for å bruke dem i overskriftene, sier Gisle Andersen, prosjektleder ved forskningssenteret Unifob Aksis.

Side-alternativer