Nyhetsarkiv

Arkiv over nyhetsaker 2005 til 2008

2008-04-29

Teknisk møte i Bergen

Det avholdes et teknisk møte i Bergen den 29. februar.

Møtet er viktig for å få videreført det tekniske utviklingsarbeidet i prosjektet.

2008-02-12

Planlegging av leksikalsk database

Prosjektdeltakerne møttes i februar for å planlegge utforming av leksikalsk database.

På møtet i Oslo ble det lagt konkrete planer for nyordsdatabasen tilknyttet Norsk aviskorpus. Det vil bli tatt i bruk frekvensbasert nyordsekserpering og et nytt grensesnitt skal utvikles i samarbeid med Kaldera språkteknologi.

2007-11-21

Oppstartmøte for AVIT-prosjekt

I forbindelse med at Norsk aviskorpus har fått prosjektmidler via AVIT-programmet ble det holdt oppstartmøte i Bergen 21. november 2007.

På møtet deltok representanter fra de medvirkende institusjonene Aksis, Leksikografi og målføregransking ved UiO, samt Tekstlaboratoriet ved UiO.

2007-08-01

Prosjektstøtte fra NFRs program for Avansert vitenskapelig utstyr (AVIT)

Prosjektet Norsk aviskorpus har fått kr 2.8 MNOK i støtte.

Prosjektet ble innvilget, og dermed har Norsk aviskorpus fått sin første omfattende finansiering. Prosjektet Norsk aviskorpus - bearbeiding og tilgjengeliggjøring har som målsetting å kvalitetssikre, videreutvikle og tilgjengeliggjøre aviskorpuset.

2006-03-15

Prosjektstøtte fra UiB!

Prosjektet Norsk aviskorpus har fått kr 400 000 i støtte fra Universitetet i Bergen.

Det er en gledens dag for prosjektet, siden UiB har tilgodesett Norsk aviskorpus med kr. 400 000. Disse midlene er tildelt som en engangsbevilging etter søknad. Dette er svært gledelig, og midlene skal gå til å videreutvikle og styrke prosjektet frem mot NFRs søknadsfrist i juni i år, samt fremtidige utlysninger.

2006-02-27

Intervju i Språkteigen

Gisle Andersen ble intervjuet i Språkteigen på NRK P2 den 26. februar 2006.

I intervjuet snakket han om hvordan engelske ord dukker opp i norsk, hvordan de bøyes etter norske regler, og om norvagisering. Klikk her for å høre intervjuet.

2006-02-06

Faglig-pedagogisk dag

Norsk aviskorpus ble presentert på Faglig-pedagogisk dag 3. februar 2006.

Gisle Andersen holdt innlegget "Hvordan brukes engelske ord i norsk? Studium av importord basert på Norsk aviskorpus". Foredraget var en del av Aksis' temadag, og ble holdt for et fullstappet auditorium med lærere fra grunnskolen og videregående skole.

2005-12-01

Presentasjon på norsk konferanse

Ved konferansen Møte om norsk språk (MONS11) ble Aviskorpus presentert.

Det 11. møtet om norsk språk ble avholdt i Bergen 24.-26. november 2005. Gisle Andersen holdt innlegget "Automatisk analyse av engelske importord i norsk".

2005-07-22

Konferansedeltakelse i England

En presentasjon av av Aviskorpus-prosjektet ble gitt i Birmingham.

Prosjektmedarbeiderne Knut Hofland og Gisle Andersen deltok på konferansen Corpus Linguistics 2005 i Birmingham 13.-17. juli. Konferansen omfattet blant annet et dagsseminar om "The Web as Corpus". Gisle Andersen holdt et konferanseinnlegg basert på Norsk Aviskorpus, med tittelen Assessing algorithms for automatic extraction of anglicisms in Norwegian texts.

2005-07-20

Norsk aviskorpus får medieomtale

Det har den siste tiden vært en del medieomtale av Aviskorpus-prosjektet.

Det er svært gledelig å merke seg at nyhetsmediene fatter interesse for Aviskorpus-prosjektet. Det er særlig systemet for automatisk nyordsinnsamling som vekker interesse. Prosjektets medarbeidere har vært intervjuet, og både TV2 Nettavisen og NRK P1 har nylig omtalt prosjektet. Lenker til TV2 Nettavisens artikler: Norges mest brukte ord - Sexy ord. Eller?. - «Sjokk»-språk i VG Nett. Lenke til NRK P1s program: Norgesglasset (7. juli 2005).

2005-04-28

Automatisk nyordklassifisering

Et system for autmatisk klassifisering av nyord er tatt i bruk på Norsk aviskorpus sine nettsider.

Systemet tar for seg dagens liste over ord som ikke fantes i materialet fra før, og foretar en grovinndeling i ulike kategorier. Separate ordlister for kategorier som Anglisismer og andre lånord (case-rapporter), Sammensatte navn (Gram-Hanssen) og Navn-leksem-kombinasjoner (Beckham-ballade) er tilgjengelig fra nettsiden. Følg lenken Nyord i norsk i toppmenyen. Klassifiseringen er ennå i en tidlig fase, derfor vil det forekomme feil. Systemet vil bli utbedret i tiden fremover.

2005-04-26

Søking med spesifisering av kilde og dato

Det er nå mulig å begrense søk i aviskorpuset i henhold til bestemte kategorier.

Man kan begrense søket til én enkelt av avisene, eller til en bestemt dag, måned eller år, eller en kombinasjon av disse søkebegrensningene. Dette er implementert i søkegrensesnittet som man får tilgang til fra søkesiden angitt i toppmenyen. For forklaring av aviskoder, bruk lenken "Aviser i korpuset" i menyen til venstre.

2005-04-22

Automatisk tildeling av passord

Det er nå innført automatisk tildeling av brukernavn og passord for brukere av Norsk aviskorpus.

Brukere må nå søke om adgang til å bruke Norsk aviskorpus. Følg lenken Passord øverst til høyre i skjermbildet, fyll ut skjemaet og klikk på knappen nederst. Etter manuell godkjenning vil du vil få tilsendt brukernavn og passord. Brukere må altså registrere seg individuelt, og tidligere felles brukernavn/passord vil bli fjernet om ikke lenge.

2005-04-21

Ny URL avis.uib.no etablert

 

Prosjektet Norsk aviskorpus har nå etablert URL-en avis.uib.no. Dermed er sidene oppe å gå i sin nye form, og med ny offisiell nettadresse.

2005-04-20

Nye nettsider for Norsk aviskorpus

 

Prosjektet Norsk aviskorpus tar i bruk nye nettsider fra idag av. Sidene har ny grafisk utforming, og bygger på Aksis' system for xml-baserte nettsider med redigeringsmulighet i xiki. Etter hvert vil sidene inneholde flere muligheter for søking, og større funksjonalitet knyttet til nyordinnsamling og statistikk.

Side-alternativer