Past Events

Events which have already happened.

Event CLARIN-seminar (fra 15.12.2008 - 12:00 til 16.12.2008 - 16:00)
Flere av prosjektdeltakerne i Norsk aviskorpus deltar på et nasjonalt seminar om CLARIN.
Event Møte om Oslo-Bergen-taggeren (fra 24.11.2008 - 15:30 til 24.11.2008 - 17:00)
Det blir møte om Oslo-Bergen-taggeren på Aksis mandag, med deltakelse fra Tekstlaboratoriet og Aksis.
Event Prosjektpresentasjon (AKSIS, fra 12.11.2008 - 09:15 til 12.11.2008 - 10:00)
Gisle Andersen presenterer prosjektet Norsk aviskorpus
Event Arbeidsmøte om SketchEngine (AKSIS, fra 11.11.2008 - 15:30 til 11.11.2008 - 18:30)
Knut Hofland og Gisle Andersen møter Adam Kilgarriff i Bergen for å diskutere bruk av SketchEngine.
Event Møte om leksikalsk database (UiO, fra 16.10.2008 - 10:00 til 16.10.2008 - 13:00)
Gruppen som jobber med leksikalsk datbase hadde møte i Oslo 16. oktober 2008. Til stede var Ruth, Boye og Gisle.
Event Møte i Oslo (Oslo, fra 16.10.2008 - 09:30 til 16.10.2008 - 12:00)
Nytt møte om nyordsarbeidet før lunsj
Event Arbeidsmøte (Aksis, Allégt.27, fra 30.04.2008 - 10:00 til 30.04.2008 - 14:30)
 
Side-alternativer