Søk i aviskorpus

Søking i Norsk aviskorpus

NYTT: Hele aviskorpuset tilgjengelig i Corpuscle (oppdatert pr. september 2015), bruk eduGAIN/Feide login eller registrer OpenIdP brukernavn

Søking i Norsk aviskorpus - hele korpuset, 900 millioner ord (1998-2010)
(ikke lenger tilgjengelig, bruk Corpuscle

Søking i deler av korpus (10 deler, bruk denne for full adgang til 2015 og 2016)

 

Ny bruker? / New user?

Følg lenken for å registrere deg som bruker av Norsk aviskorpus:

Follow this link to register as a new user (ikke lenger nødvendig):

http:/clu.uni.no/avis/adgang.html


Andre ressurser

Søking i Norsk aviskorpus - tagget versjon, mulig med lemmatiserte søk (2004-årgangen, 48 millioner ord)

Ordlistesøk i tagget versjon

Tegnfrekvenser i norsk avisspråk

Søking i nynorskdelen av Norsk aviskorpus

IKKE TILGJENGELIG I ØYEBLIKKET. Det er også mulig å søke i Eldre avismateriale som er samlet inn ved Aksis, helt tilbake fra 1900. Dessuten finnes søkbare databaser med Bergens Tidende (utvalg fra 1996-2002) og Aftenposten (utvalg fra 1991-94).

Norsk aviskorpus er tilrettelagt for søking ved hjelp av Corpus Workbench, et korpusverktøy som er utviklet ved Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung ved Universitetet i Stuttgart.


Knut Hofland
Gruppe for språk og språkteknologi
Uni Research Computing
Uni Research AS

Side-alternativer