Presentasjon for Språkrådet

Gisle Andersen holdt foredrag om norvagisering for Språkrådet

Hasn forskningsarbeid om anglisismer er også beskrevet i artikkelen Finisj eller finish? – Norvagisering femten år etter normeringsvedtaket i Språknytt.

Side-alternativer