Ny publikasjon om anglisismer

Gisle Andersen har fått utgitt en artikkel om hvordan Norsk aviskorpus brukes som grunnlag for forskning på nyord og anglisismer.

Artikkelen finnes på http://www.helsinki.fi/varieng/journal/volumes/06/andersen/.

Referanse til artikkelen:

Andersen, Gisle. 2011. Corpora as lexicographical basis: the case of anglicisms in Norwegian. Studies in Variation, Contacts and Change in English (VARIENG) 6. <http://www.helsinki.fi/varieng/journal/volumes/06/andersen/>

 

Side-alternativer