Norsk aviskorpus

Ved Aksis er det samlet inn et omfattende tekstmateriale bestående av norske avistekster. Vi har utviklet et system for daglig innhenting og bearbeiding av store mengder tekst fra norske avisers nettsider. Dette materialet er tilgjengelig for forskningsformål og andre formål.

  28.5.2013 NB! I forbindelse med overgang til ny maskin vil Aviskorpus kunne være utilgjengelig i korte perioder, og oppdatering av søkebasen vil ikke alltid skje daglig.

 

Information in English

Information in English can be found here.

Om Norsk aviskorpus

Bruk menyene til venstre og over for å orientere deg på nettsidene. Her kan du blant annet lese om hvordan materialet blir samlet inn, om dets omfang og innhold, og få en oversikt over publikasjoner som er basert på Norsk aviskorpus. Gjennom menyene vil du også få tilgang til å søke i materialet og til lister over nye ord i norsk. Nyordlistene oppdateres daglig.

 

Søk i Norsk aviskorpus

Bruk toppmenyen for å få tilgang til selve korpuset og til databasen over nyord.


Knut Hofland
Computational Language Unit (CLU)
Uni Computing
Uni Research AS

Side-alternativer